Winkeliers starten campagne voor minder regels en kosten

Winkeliers starten campagne voor minder regels en kosten

Winkeliers in Nederland zijn een campagne gestart genaamd ‘Den Haag, mag het ietsje minder zijn?’. De detailhandel roept de politiek op om minder complexe regels, accijnzen en btw, lagere loonkosten, meer netto-inkomen voor medewerkers, investeringen in winkelgebieden en bescherming tegen hoge huren. De campagne, met duizenden deelnemende ondernemers, benadrukt het belang van de retail voor de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken. Door de druk op winkeliers te verminderen, willen ze voorkomen dat winkels uit het straatbeeld verdwijnen, aldus twaalf brancheorganisaties.

Het winkelpersoneel in Nederland, bijna 900.000 mensen, levert een grote economische en sociale bijdrage aan het land. Door coronaschulden en kostenstijgingen staan veel ondernemers in de detailhandel en ambachten onder druk. De winkeliers willen investeren in verduurzaming en hogere lonen voor medewerkers, en vragen de politiek om dit mogelijk te maken. De campagne roept op tot minder complexe regels, accijnzen en btw, lagere loonkosten voor werkgevers en minder lasten- en regeldruk.

Bron: INretail

Aanbevolen artikelen
0