Column Juridisch:

Wijzigingen werkloosheidswet
vanaf 1 juli 2015

Met de Wet Werk en Zekerheid, is het Nederlandse ontslagrecht in 2015 flink gewijzigd. In lijn daarmee is ook de Werkloosheidswet gefaseerd gewijzigd. De eerste wijzigingen zijn op 1 juli 2015 ingegaan, de meest recente op 1 januari 2016. Hierna de wijzingen overzichtelijk op een rij. De wijzigingen zijn uiteraard met name van belang voor de (niet verwijtbaar) ontslagen werknemer. Die kan immers een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Maar de vele wijzigingen zijn ook voor u als werkgever handig om te weten. Om bijvoorbeeld een werknemer te wijzen op de consequenties van een aanstaand ontslag.

Berekening hoogte WW-uitkering

Het UWV stelt de hoogte van de WW-uitkering vast op basis van het (maximum) dagloon. Sinds 1 juli 2015 is de wijze van berekening van het dagloon veranderd. Sindsdien wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon, dat is verdiend in de 12 maanden voorafgaand aan de werkloosheid. De hoogte van de WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% en de maanden daarna 70% van dit laatst verdiende inkomen. Sinds 1 juli 2015 gaat het UWV uit van een maximum dagloon van € 199,95. Omgerekend komt dit (ter indicatie) neer op een maximum van om en nabij € 4.398,- bruto per maand.

Inkomensverrekening 

Nieuw sinds 1 juli 2015 is de inkomensverrekening vanaf de eerste werkloosheidsdag. Dat was voorheen pas na 1 jaar werkloosheid. Dat betekent dat al vanaf de eerste werkloosheidsdag 30% van iedere verdiende euro mag worden gehouden. Dit dient ter stimulering om weer zo snel mogelijk vanuit de WW (deels) aan de slag te gaan. Werken loont zogezegd. Dit geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Passende arbeid 

Ook nieuw sinds 1 juli 2015, is dat na een half jaar WW-uitkering, alle arbeid als passend wordt beschouwd. Dat was 1 jaar. Salaris en/of (opleiding)niveau van een baan vormen dan geen relevante criteria meer om een baan te weigeren. Dit geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Betaling WW-uitkering

Waar de WW-uitkering voorheen per 4 weken werd betaald, hetgeen nogal eens leidde tot verrekeningen achteraf, wordt deze vanaf 1 juli 2015 achteraf per kalendermaand betaald. Hierdoor kan de werkloze eerst doorgeven hoeveel hij of zij in de voorafgaande maand heeft verdiend, zodat direct de hoogte van de WW-uitkering voor die maand door het UWV kan worden vastgesteld en uitbetaald.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

Net gewend aan de eerste wijzigingen in de Werkloosheidswet, zijn met ingang van 1 januari 2016 alweer de volgende wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de duur en de opbouw van de WW-uitkering aangepast en is de leeftijdsgrens voor de vrijstelling van de sollicitatieplicht opgetrokken.

Duur WW 

Tot 1 januari 2016, was de maximale duur van de WW-uitkering nog 38 maanden. Op of na 1 januari 2016 ontslagen? Dan geldt de afbouwregeling: vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht met 1 maand per kwartaal. Dit resulteert vanaf 1 april 2019 in een WW-uitkering van maximaal 24 maanden.

Opbouw WW 

Vanaf 1 januari 2016 is ook de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun werkende leven per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar nog maar een halve maand op. Eventueel voor 1 januari 2016 opgebouwde WW-rechten blijven tellen voor 1 maand.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht

Op de eerste dag van de werkloosheid 64 jaar of ouder? Tot 1 januari 2016, hoefde de werkloze dan niet meer te solliciteren. Vanaf 1 januari 2016 is deze leeftijdsgrens van de zogenoemde vrijstelling voor de sollicitatieplicht, opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd minus 1 jaar.

Stijn
Stijn MaasOntslagrecht deel 1
Leeftijd: 38
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl
0