Update TOGS-regeling

Zaterdag 28 maart is besloten om de TOGS-regeling ook open te stellen voor detailhandel non-food. Vanaf maandag 30 maart 2020 kunnen ondernemers in de detailhandel non-food een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen ter dekking van (een deel van) hun vaste lasten. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via de website rvo.nl/tegemoetkomingcorona.  De onderneming moet zijn gevestigd in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister van peildatum 15 maart 2020. De verwachting is dat er binnen 2 weken een besluit volgt en dat de onderneming bij een toekennend besluit binnen een paar dagen een uitkering ontvangt. Aanvragen worden achteraf nog wel op juistheid getoetst. Als blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, kan deze worden teruggevorderd.

Aanbevolen artikelen
0