SundaySchool verplaatst naar 6 februari

De organisatie van SundaySchool had verwacht dat er inmiddels meer bekend zou zijn met betrekking tot het tijdspad voor de versoepelingen van de huidige corona maateregelen. Helaas is dat nog niet het geval. Na overleg heeft men nu besloten om te kiezen voor zondag 6 februari als nieuwe datum voor SundaySchool. Dat is 3 weken later dan de oorspronkelijk geplande datum. Juist door de huidige lockdown schuiven de inkopers hun afspraken liever iets vooruit, om zo beter inzicht te hebben in de restvoorraden en de te besteden budgetten.

De organisatie laat weten dat alle inschrijvingen geldig blijven en dat zij zich weer meldt zodra er meer duidelijkheid komt vanuit de overheid, doch uiterlijk donderdag 27 januari.

Aanbevolen artikelen
0