Stijgende populariteit Black Friday onder jongeren

Stijgende populariteit Black Friday onder jongeren

Uit een recent consumentenonderzoek onder 1250 respondenten, in samenwerking met Q&A Insights & Consultancy, blijkt dat Black Friday en Cyber Monday steeds meer terrein winnen in Nederland, vooral onder jongeren. Het onderzoek toont aan dat in 2022 maar liefst 38 procent van de consumenten aankopen heeft gedaan tijdens Black Friday, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 26 procent in 2021.

Opvallend is dat mannen een grotere voorkeur lijken te hebben voor deze dagen dan vrouwen. Van de mannen heeft 44 procent vorig jaar iets gekocht tijdens Black Friday, terwijl vrouwelijke respondenten blijven steken op 32 procent.

Een opmerkelijke trend is ook dat jongeren Black Friday massaal omarmen. In 2022 heeft maar liefst 71 procent van de respondenten tot 35 jaar aankopen gedaan tijdens deze periode, bijna het dubbele ten opzichte van de middengroep tot 55 jaar. Daarentegen tonen 55-plussers weinig interesse in Black Friday, met slechts 11 procent die vorig jaar iets heeft gekocht.

Het onderzoek wijst ook uit dat hogere inkomens meer besteden tijdens Black Friday. Van huishoudens met (veel) meer inkomen dan het gemiddelde heeft 39 procent vorig jaar iets gekocht, tegenover 34 procent van huishoudens met (veel) minder inkomen.

Vooruitkijkend naar 2023 blijkt uit het onderzoek dat 48 procent van de respondenten dit jaar tijdens de actiedagen zeker iets gaat kopen of dit verwacht te gaan doen, wat wijst op een verdere toename van de populariteit van Black Friday. Mannen blijven meer belangstelling tonen voor deze dagen dan vrouwen, terwijl oudere respondenten neigen naar een houding van niets kopen.

Bron: ABNAMRO

Aanbevolen artikelen
0