Regelingen in beeld: Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Om ondernemers die door de corona crisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is sinds 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De regeling is van toepassing op ondernemingen met maximaal 250 medewerkers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro, of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Het aanvragen van deze regeling verloopt via een geaccrediteerde financier, in de meeste gevallen de bank.

– Het borgstellingskrediet (BMKB) bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
– De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
– Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
– Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
– De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.

Meer informatie over de regeling BMKB is te vinden op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel: https://ondernemersplein.kvk.nl/bmkb/. 

Aanbevolen artikelen
0