Professionele samenwerking in centrumgebieden nodig

Professionele samenwerking in centrumgebieden nodig

Op 8 november 2023 hebben Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en Stad & Co aangekondigd dat de samenwerking in centra van steden en dorpen aanzienlijk moet verbeteren en professionaliseren. Na een grondig onderzoek naar centrumorganisaties presenteren ze praktisch toepasbare modellen voor een effectievere aanpak. De veranderende functie van centrumgebieden, gecombineerd met factoren zoals transformatie, digitalisering en klimaatadaptatie, vereist een meer gestructureerde aanpak.

De toenemende complexiteit van de uitdagingen waar centrumgebieden mee te maken hebben, samen met de groei van het aantal betrokken partijen, heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe modellen. Gemeenten, pandeigenaren, ondernemers en diverse partijen, waaronder horeca, retail en cultuur, moeten flexibel kunnen inspelen op deze veranderingen. Belangrijk is ook de groeiende rol van bewoners in dit proces.

DNWS en Stad & Co benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor samenwerkingsvormen in centrumgebieden niet langer op vrijwillige basis bij private partijen kan liggen. Een professionele en integrale aanpak, ondersteund door goed opgezette organisatievormen, is essentieel. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol en moeten actief participeren als gelijkwaardige samenwerkingspartners. Dit in tegenstelling tot een faciliterende rol uit het verleden.

Ter bevordering van deze vernieuwde publiek-private samenwerking introduceren DNWS en Stad & Co het ‘Publiek-Private Samenwerkers’ organisatiemodel. Het eerste exemplaar van het werkboek ‘Samen werkt’ is uitgereikt aan wethouder Robert Simons van de gemeente Rotterdam tijdens het congres ‘Samen werkt’ op 6 november.

In 2024 wordt het onderzoek vervolgd met een roadshow door Nederland om actieve kennisontwikkeling en -deling te bevorderen. Het onderzoek wijst onder andere op de achterblijvende deelname van de vastgoedsector in centrumfondsen, ondanks hun cruciale rol in transformatieopgaven.

Bron: INretail

DNWS, Stad&Co, INretail

Aanbevolen artikelen
0