Personeel aannemen? Let op vanaf 1 januari 2015!

Het zal u in de afgelopen maanden niet ontgaan zijn in het nieuws; op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel werk en zekerheid. Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, zal het Nederlandse arbeidsrecht definitief gefaseerd gaan wijzigen vanaf 1 januari 2015. Stel, u wilt in het nieuwe jaar personeel aannemen. Waar moet u vanaf 1 januari 2015 rekening mee houden? Hierbij in vogelvlucht de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015, waarmee u als werkgever direct rekening dient te houden!

Proeftijd
Met ingang van 1 januari 2015 is het opnemen van een proeftijd in een tijdelijke arbeidsovereenkomst die zes maanden of korter duurt, niet meer mogelijk. Neemt u in dat geval toch een proeftijdbeding op, dan is dat beding nietig en kunt u zich daar niet op beroepen. Als u dus wilt blijven werken met een proeftijdbeding bij nieuw personeel, dan is het raadzaam om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een wat langere duur overeen te komen, bijvoorbeeld voor acht maanden. De oude wettekst van het proeftijdbeding blijft overigens gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen.

Non-concurrentiebeding
Vanaf 1 januari 2015 is het nieuwe wettelijke uitgangspunt dat het in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet langer is toegestaan om een non-concurrentiebeding op te nemen. Dat is slechts anders indien u als werkgever schriftelijk weet te motiveren dat er ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’ bestaan, die het noodzakelijk maken om een dergelijk beding met uw werknemer aan te gaan. Ontbreekt de motivering, dan is het non-concurrentiebeding nietig. Is de motivering niet overtuigend, dan is het non-concurrentiebeding vernietigbaar. Uw werknemer kan zich namelijk tot de rechter wenden met het verzoek om het beding te vernietigen. Het is dus raadzaam om bij het opnemen van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, goed na te denken over de vraag waaruit het zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang bestaat en hoe u dat schriftelijk motiveert. De motiveringsplicht is overigens (nog) niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn of worden aangegaan.

Aanzegtermijn
Vanaf 1 januari 2015 wordt ten slotte ook de aanzegtermijn ingevoerd. Dit houdt in dat u als werkgever bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer, uiterlijk één maand voor de einddatum aan uw werknemer moet mededelen of het contract al dan niet wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet u dat niet, dan bent u aan uw werknemer een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris. Doet u dit te laat, dan is de verschuldigde vergoeding gelijk aan het loon over de periode van vertraging. Het is raadzaam om de zogenoemde aanzegbepaling op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Ten slotte
Dit is pas het begin van een lange reeks aan wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht. Vanaf 1 juli 2015 zal bijvoorbeeld het nieuwe en sterk gewijzigde ontslagrecht worden ingevoerd. Maar eerst maar eens wennen aan de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015. Houd u er in ieder geval rekening mee dat op tijdelijke arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan of verlengd op of na 1 januari 2015, het nieuwe recht van toepassing is. Denkt u dus aan het aanpassen van uw (model) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en eventueel aan het aanpassen van uw personeelsreglement of -handboek!

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
0