Nog veel te winnen bij rating van MKB-bedrijven

Uit een op 13 januari 2014 gepubliceerd onderzoek van Panteia naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven is gebleken dat op dit moment slechts een kwart van de bedrijven in het Nederlandse MKB op de hoogte is van ratings en het gebruik ervan door kredietverstrekkers. Rating is een manier om beter te kunnen beoordelen of een bedrijf solide is en in staat is om de verstrekte lening terug te betalen. Het is een code uitgedrukte waardering van het bedrijf, zoals AAA of CC. Voor het bepalen van zijn rating wordt een bedrijf vergeleken en gebenchmarkt met de beste bedrijven die in de sector van het bedrijf actief zijn. Als MKB-bedrijven hun rating gebruiken voor bedrijfsvoering en financiering kan dit een leerproces in gang zetten: zij gaan kijken wat zij aan hun bedrijfsvoering moeten doen om hun rating te verbeteren, en krijgen een beter inzicht in hun eigen kredietwaardigheid. Dat stimuleert weer om een beter onderbouwd financieringsplan te ontwikkelen en kan resulteren in betere bedrijfsprestaties. Bovendien kunnen kredietverstrekkers, die het verstrekken van kredieten aan MKB zien als een risico, hiermee worden overtuigd. De deelnemers aan het Panteia-onderzoek is gevraagd hoe zij om zouden gaan met een rating. Eén op de drie bedrijven zou zo’n eigen rating gebruiken voor verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Deze bereidheid hangt samen met bedrijfsgrootte: bij bedrijven met meer dan tien werkzame personen is het bijna de helft die hiervoor voelt, bij de kleine bedrijven ligt dat aandeel lager. Bijna twee derde van de bedrijven zou een eigen rating gebruiken om inzicht te krijgen in de eigen kredietwaardigheid. Wat dat betreft is er geen verschil naar bedrijfsgrootte. De helft van de bedrijven zou een eigen rating zonder meer gebruiken voor een kredietaanvraag, maar één op de drie zegt expliciet dat alleen te doen in het geval van een gunstige score. Eén op de vijf ziet daar bij voorbaat van af.

www.ondernemerschap.nl

Aanbevolen artikelen
0