Nederlanders gaven in april veel meer uit aan kleding en schoeisel, consument echter somberder dan ooit

De Nederlandse consument besteedde in april dit jaar bijna 20 procent meer aan goederen en diensten dan in april vorig jaar. De hoogste consumptiegroei was weggelegd voor modeartikelen als kleding en schoeisel. Voedings- en genotmiddelen moesten het in april met een bescheiden groei doen, terwijl bestedingen aan  vervoermiddelen en vervoersonderdelen zelfs duidelijk terugliepen ten opzichte van april vorig jaar. De aanhoudende Oekraïne-oorlog alsmede de sterk opgelopen inflatie maken de consument inmiddels echter negatiever dan ooit en er moet gevreesd worden voor teruglopende consumentenbestedingen in de nabije toekomst. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data door onze redactie.

Vooral kleding, schoeisel en lederwaren in de lift
Nederlanders gaven in april vooral meer uit aan duurzame artikelen en diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen en bezoeken aan de kapper. Uitgaven aan duurzame goederen stegen met 14,6 procent, terwijl de dienstenuitgaven met liefst 26,3 procent groeiden. Onder de uitgaven aan duurzame artikelen vielen vooral de enorme groeipercentages van kleding (+37,7 procent) en schoeisel en lederwaren (+41,5 procent) op. Meer bescheiden groeiden de uitgaven van Nederlandse huishoudens aan woninginrichting (+7,3 procent) en consumentenelektronica (6,9 procent). De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen stegen in april met 3,1 procent. Vervoersmiddelen en onderdelen hiervoor mochten zich in april veel minder in de belangstelling van de consument verheugen: de uitgaven hiervoor daalden met 2,2 procent.                                                                         

Consumentenvertrouwen in juni op laagste punt ooit gemeten
Met -50 staat het consumentenvertrouwen in juni historisch laag, niet eerder werd zo’n lage stand gemeten. Consumenten zijn in juni bijzonder negatief over het economisch klimaat (-69) en de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden (-77). Maar ook over de economische situatie de komende twaalf maanden (-62) is men somber. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden op de vraag of consumenten het een gunstige tijd vinden voor het doen van grote aankopen is in juni met -53 zeer negatief. De koopbereidheid is sowieso met -37 erg laag. Dit wordt wellicht veroorzaakt doordat de consumenten per saldo sterk negatief zijn over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden (-20). Over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden waren zij nog negatiever gestemd (-37).

Aanbevolen artikelen
0