Modint, FGHS en INretail doen in gezamenlijke oproep suggesties voor verdeling van pijn in de keten

In een persbericht deed Modint, mede namens FGHS en INretail, op dinsdag 7 april een aantal ‘gezamenlijke suggesties voor verdeling van pijn in de keten’. In het persbericht wordt de huidige situatie van veel ondernemers opgesomd; Een terugloop in verkoopcijfers van gemiddeld 75% in de winkels met directe liquiditeitsproblemen tot gevolg, weinig soelaas voor seizoensgebonden bedrijven ondanks de regelingen van de overheid en ook onderling overleg tussen partijen met wisselende uitkomsten, van zeer genereus tot zeer star. Modint, FGHS en INretail benoemen de continuïteit op de lange termijn als meest belangrijke gezamenlijke doelstelling. Zij doen in het bericht een aantal suggesties die kunnen bijdragen aan die continuïteit en roepen op tot eensgezindheid. Patric Hanselman van Modint besluit het bericht met: “Naast de afspraken tussen bedrijven onderling, zullen we als organisaties een beroep blijven doen op steun van de overheid en andere ketenpartijen. Deze steun zal er op gericht moeten zijn de door ons beschreven oplossing te versterken. De slagingskans van deze steun zal vele malen groter zijn wanneer partijen het ook ten eerste onderling eens kunnen worden”.

De suggesties van Modint, FGHS en INretail zijn:

-Per 1 maart kunnen retailers op de originele leveringsdatum 3 maanden lang de producten inkopen met een (extra) korting  op de inkoopprijs. Deze korting geldt voor retailers die alle bestelde goederen accepteren en geen orders annuleren of weigeren

-Afhankelijk van het inkoopritme dienen partijen afspraken te maken over orders voor najaar/winter. Dit betreft afspraken over het afgeven van orders en het moment van uitleveren

-De retailer houdt zoveel mogelijk vast aan full price doorverkoop of geringe kortingen aan de consument

-Leveranciers kunnen waar mogelijk tussen leveringen van niet hoog-modisch goed overslaan en wegleggen tot later in het jaar, of zelfs volgend jaar. Retailers proberen ook een carry-over naar latere perioden te bewerkstelligen

-In onderling overleg kan een verlenging van de valutatermijn worden afgesproken

-Dit kan een moment zijn om ook op langere termijn het business model te herijken

-Aanpassing van de uitlever momenten door leveranciers aan het klimaat. Ga hierin niet mee  met de extreem vroege leveringswensen van retailers. Retailers evenzeer, pas de seizoenen aan, aan het klimaat

 

Aanbevolen artikelen
0