LOSAN’s Code of Conduct

(ingezonden bericht)

LOSAN is sterk betrokken bij de samenleving en werkt nauw samen met leveranciers en fabrikanten die onze visie en waarden delen. Samen groeien we, in termen van winst, maar ook in termen van maatschappelijk bewustzijn. Daarom ondersteunen zij onze code of conduct volledig en voldoen ze aan de vijf bepalingen ervan:

1. Geen dwangarbeid of kinderarbeid

Geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd zal in fabrieken werken. Hoewel deze leeftijd per land verschilt, mogen werknemers nooit jonger dan 14 jaar  zijn. Werknemers tegen hun wil inzetten of dwingen te werken door het inhouden van loon of documenten is tevens verboden.

2. Geen discriminatie

Elke vorm van discriminatie die van invloed is op arbeid, salaris of toegang tot opleiding/pensioen is ten strengste verboden, zij het op basis van geslacht, leeftijd, religie, ras, kaste, sociale klasse, etniciteit, nationaliteit, seksuele geaardheid, et cetera.

3. Regulering van werktijden

Zowel werkuren als salarissen moeten voldoen aan de lokale wetgeving. Arbeiders mogen nooit onder het minimumloon betaald worden. Overuren of extra shifts – waar de werknemer altijd zelf voor kiest – zullen betaald worden in overeenstemming met de bestaande overeenkomsten.

4. Vrijheid van vereniging

Werknemers moeten zich vrij kunnen verenigen en zullen niet gediscrimineerd worden wanneer zij dit doen. Daarnaast hebben werknemers het recht om op een collectieve manier te onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden.

5. Veilige werkomstandigheden

Fabrikanten en leveranciers moeten alle noodzakelijke maatregelen nemen om risico’s op het werk te voorkomen, zodat alle werknemers in een gezonde, veilige omgeving kunnen werken.

Voor meer informatie:
Verkoop Nederland:
Dresscode 4 kids
www.dresscode4kids.nl
edw@dresscode4kids.nl
Tel.: 06-29032106

Verkoop België:
HTB Fashion
www.htbfashion.com
info@htbfashion.com
Tel.: +32 2 267 72 45

 

 

Aanbevolen artikelen
0