Landelijk steunpunt voor ontslagen winkelpersoneel

1 (1)Vanaf heden kunnen medewerkers van failliete bedrijven, zoals V&D en Perry Sport, die moeilijk aan een baan kunnen komen, terecht bij een nieuw landelijk steunpunt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid initieerde in samenwerking met vakbonden en werkgevers het steunpunt ‘Loopbaansupport Detailhandel.’ Hiermee willen de organisaties duizenden mensen uit de detailhandel begeleiden naar een nieuwe baan, waarbij ook gekeken wordt naar werk buiten de detailhandel.

Aanbevolen artikelen
0