Kwart retailmedewerkers voelt zich onveilig

Kwart retailmedewerkers voelt zich onveilig

Een kwart van de retailmedewerkers (24 procent) geeft aan zich wel eens onveilig te voelen op het werk. Dit blijkt uit recent onderzoek van Quinyx, aanbieder van een softwareoplossing voor personeelsplanning. Er worden verschillende redenen genoemd voor het onveilige gevoel, zoals seksuele intimidatie, dreiging van diefstal en kans op ernstige ongelukken.

Van de retailmedewerkers geeft 47% aan dat het onveilige gevoel voortkomt uit de kans op ernstige ongelukken. Dit zijn ongelukken die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld verouderde apparatuur of door veiligheidsvoorschriften die niet (goed) worden nageleefd. Het is de nummer één oorzaak die wordt genoemd in het onderzoek.

Op de tweede plaats wordt het onveilige gevoel van retailmedewerkers toegekend aan seksuele intimidatie (36 procent). Vrouwen geven seksuele intimidatie vaker op als oorzaak van onveiligheid (42 procent) in vergelijking met mannen (32 procent). Opvallend is dat voor de oudere retailmedewerkers (54 jaar en ouder) seksuele intimidatie de nummer één oorzaak is van het onveilige gevoel, zo geeft 50 procent in deze leeftijdscategorie aan.

De dreiging van diefstal zorgt voor 36 procent van de retailmedewerkers dat zij zich onveilig voelen, en staat hiermee op een gedeelde tweede plaats. Deze angst past bij de trend van het stijgende aantal winkeldiefstallen in de afgelopen tijd.

Verdere redenen die medewerkers in de retail geven voor hoe het komt zij zich onveilig voelen op de werkvloer zijn:

  • De dreiging van agressie of geweld (34 procent)
  • Pestgedrag (31 procent)
  • Discriminatie en/of racisme (15 procent)

In het onderzoek geeft 39 procent van de retailmedewerkers aan dat zij hun zorgen over onveiligheid niet melden bij hun manager. Als hoofdreden hiervoor geldt dat de werknemers het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd. Een andere reden die genoemd wordt, is dat ze zich er niet comfortabel genoeg bij voelen om een melding te maken.

Het onderzoek is in maart 2023 uitgevoerd onder 800 retailmedewerkers. De respondenten mochten meerdere redenen geven voor het gevoel van onveiligheid dat zij ervaren. Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Aanbevolen artikelen
0