Kledinguitgaven stijgen het meest in derde kwartaal

De totale binnenlandse consumptie aan goederen en diensten is in het derde kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar met 6,2 procent gestegen. Van alle consumptiegoederen stegen de uitgaven aan kleding en textiel het meest. In de totale consumptie viel alleen de ontwikkeling van de uitgaven aan energie, water en motorbrandstoffen door forse stijging van prijzen hoger uit. Dit blijkt uit een analyse van recent gepubliceerde CBS-data door onze redactie.

Ontwikkeling binnenlandse consumptie derde kwartaal 2021 in %

 

Kleding het populairst
Van alle goederen die de Nederlandse consument in het derde kwartaal aanschafte, was kleding wat ontwikkeling betreft het populairst. De bestedingen aan kleding en textiel groeiden in het derde kwartaal vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 10,0 procent. Ook schoeisel en lederwaren mochten zich met een bovengemiddelde groei (+6,9 procent) volop in de belangstelling van de consument verheugen. Minder werd er in het derde kwartaal uitgegeven aan vervoermiddelen als auto’s, scooters en fietsen e.d. (-4,8 procent) en voedings- en genotmiddelen (-0,1 procent), terwijl de uitgaven aan artikelen voor woninginrichting (+3,4 procent) en elektrische apparatuur (+5,6 procent) ook onder de gemiddelde stijging van de consumptie bleven.

Volumestijging kleding en schoeisel het hoogst
In volume gemeten stegen de uitgaven aan kleding en textiel en aan schoeisel en lederwaren het hardst in het derde kwartaal. Bij een prijsstijging van kleding in deze periode met 1,2 procent kwam de groei in volume uit op 8,7 procent. De schoenenprijzen daalden zelfs in het derde kwartaal (-0,6 procent), waardoor de stijging in volume (+7,5 procent) hoger uitpakte dan de stijging in waarde (+6,9 procent). Er waren in het derde kwartaal een aantal bestedingscategorieën waarvan de prijzen meer stegen dan dat de uitgaven. Zo stegen de prijzen van energie, water en motorbrandstoffen als benzine, diesel en LPG in het derde kwartaal met 22,3 procent. Gecorrigeerd voor deze sterke prijsstijging daalde het volume van de bestedingen aan energie, water en motorbrandstoffen met 4,2 procent. Ook de prijsstijging van woninginrichting-artikelen overtrof de ontwikkeling van de uitgaven, waardoor het volume van de bestedingen hier met 0,1 procent daalde. Aan voedings- en genotmiddelen werd in het derde kwartaal in volume eveneens minder besteed (-0,5 procent).

Ontwikkeling binnenlandse consumptie kwartaal 1 t/m 3 2021 ten opzichte van 2020 in %

Ruim 7 procent meer uitgaven aan kleding in eerste drie kwartalen van dit jaar
In de eerste drie kwartalen van dit jaar steeg de binnenlandse consumptie met 3,8 procent. De bestedingen aan goederen stegen in deze periode met 4,7  procent, die aan diensten met 3,0 procent. In de eerste drie kwartalen van dit jaar gaf de Nederlandse consument bovengemiddeld meer uit aan kleding en textiel (+7,2 procent) en 2,5 procent meer aan schoenen en lederwaren.

Bron getoonde cijfers: CBS

Aanbevolen artikelen
0