Hoofdlijnenakkoord cruciaal voor ondernemerschap, INretail roept op tot concrete uitwerking

Hoofdlijnenakkoord cruciaal voor ondernemerschap, INretail Roept op tot concrete uitwerking

INretail reageert positief op het recente hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC, en BBB, waarin het belang van ondernemerschap wordt benadrukt. De focus op het verdienen van geld als basis voor ambities wordt toegejuicht, maar vraagt om verdere concretisering. Het akkoord erkent het cruciale belang van een gezond ondernemersklimaat en de waarde van winkeliers voor lokale gemeenschappen. INretail steunt de ambitie voor strategische investeringsagenda’s voor regio’s en pleit voor een gerichte aanpak van winkelcriminaliteit. De snelheid van een nieuw kabinet en de realisatie van lastenverlaging voor ondernemers zijn essentieel voor een stabiel economisch klimaat. INretail staat klaar om samen te werken met de nieuwe ministersploeg om de toekomstplannen verder vorm te geven, waarbij de focus ligt op het intensiveren van de Impulsaanpak Winkelgebieden en het waarborgen van een gezonde economie.

Bron: INretail

Aanbevolen artikelen
0