Geen toekomst meer voor Kinderkledinggroep B.V.

Geen toekomst meer voor Kinderkledinggroep B.V.

Op 6 juli 2023 is Kinderkledinggroep B.V. failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank heeft mr. Van der Horst aangesteld als curator. Uit het recent verschenen faillissementsverslag komt naar voren dat er van een doorstart van het in Tilburg gevestigde bedrijf geen sprake meer zal zijn. Een eventuele doorstart zal hooguit plaatsvinden op niveau van de eveneens gefailleerde dochtervennootschappen/werkmaatschappijen.

Volgens het bestuur werd het faillissement ingeluid door tegenvallende omzetten en de lage winstmarges waarmee de kinderkleding kon worden verkocht. Met vervolgens ook de aankondiging van de bank dat het krediet zou worden ingetrokken, nadat de bank de kredietruimte al had ingeperkt, was het lot van de kledingketen bezegeld. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

Aanbevolen artikelen
0