Dit jaar al veel kleding- en schoenenwinkels verdwenen

Dit jaar al veel kleding- en schoenenwinkels verdwenen

In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal kledingwinkelbedrijven in Nederland met 2,6 procent gedaald en het aantal schoenenwinkelbedrijven met 7,5 procent. In de kledingbranche ging het grootste aantal bedrijven verloren bij de textielsupermarkten en de herenkledingwinkels. Vooral kleinere winkelbedrijven in de modebranches sloten hun deur. In de totale detailhandel steeg het aantal bedrijven nog wel. Dit kwam vooral door de groei van het aantal webshops. Ook het aantal webshops in kleding nam tot nu toe dit jaar nog toe. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze economische redactie.

Ruim 200 kledingwinkels minder

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 215 kledingwinkelbedrijven verdwenen. Begin dit jaar waren het er nog 8120, waarvan er begin oktober nog 7905 over waren (-2,6 procent). In absolute zin verdwenen vooral veel kleinere bedrijven en kwamen er grotere bij. Van kledingwinkels met 1 werkzame persoon en met 2 werkzame personen waren er begin oktober respectievelijk 160 en 100 minder dan begin van dit jaar. Groei vond er onder meer plaats bij kledingbedrijven met 3 tot 5 werkzame personen (+15) en met 5 tot 10 werkzame personen (+35).

Relatief het sterkst daalde dit jaar in de kledingsector het aantal textielsupermarktbedrijven (-7,4 procent tot een totaal van 125 textielsupermarktbedrijven) en het aantal herenkledingbedrijven (-4,3 procent tot een totaal  van 770 begin oktober). Het aantal bovenkledingbedrijven met een algemeen assortiment nam in deze periode met 3,2 procent af, het aantal winkelbedrijven in dameskleding met 2,0 procent en het aantal winkels in baby- en kinderkleding met 2,5 procent. De onderkledingbranche was de enige sub-branche in de kledingwinkelsector waar het aantal bedrijven in de eerste negen maanden van dit jaar nog licht groeide. Er kwamen in deze periode 5 bedrijven bij (+1,0 procent), waardoor hun totaal aantal begin oktober uitkwam op 490.

Aantal schoenenwinkels met 7,5 procent gedaald

Het aantal schoenwinkelbedrijven is in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 70 afgenomen tot een totaal aantal van 860 (-7,5 procent). De daling vond vooral plaats bij de kleinste bedrijven (1 werkzame persoon), hier nam het aantal met 40 af. Van de schoenwinkelbedrijven met 3 tot 5 werkzame personen waren er begin oktober 20 minder dan begin dit jaar.

Aantal webshops in kleding met ruim 600 gestegen

Het aantal kledingwebshops is tot nu toe dit jaar met 605 gestegen (+3,3 procent). Begin dit jaar waren er 18450 in kleding gespecialiseerde webshops en begin oktober werd de grens van 19 duizend gepasseerd: 19055. De groei vond vooral plaats bij de kleinste kledingwebshops (1 werkzame persoon): hun aantal groeide met 785 tot 15915. Kledingwebshops met 2 werkzame personen slonken in aantal van 2775 begin dit jaar tot 2550 (-225).

Begin vierde kwartaal telde Nederland 158 duizend detailhandelsbedrijven

Het aantal detailhandelsbedrijven in Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 1135 bedrijven naar een totaal aantal van 158000. De groei kwam voor een groot deel op conto van de webshops die in deze periode in aantal met 2545 toenamen (+3,2 procent) tot een totaal aantal webshops per begin oktober van 82175.

Aanbevolen artikelen
0