De kabinetsplannen voor 2015

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begroting voor 2015 bekendgemaakt. Een overzicht van de maatregelen op het gebied van economie en koopkracht

Economische Zaken
Werknemers die zich willen omscholen naar een sector waar een tekort aan arbeidskrachten is, krijgen een WW-uitkering voor de omschooluren. Het gaat om de zogenoemde brug-WW. Daarnaast komt er een Toekomstfonds met een startkapitaal van € 200 miljoen, dat is bedoeld voor investeringen en innovatie, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve en snelgroeiende mkb-bedrijven. Verder worden ondernemers via een subsidie gestimuleerd te investeren in duurzame energie, zodat hun energierekening kan worden verlaagd. Hiervoor is € 3,5 miljard beschikbaar gesteld. Het kabinet trekt daarnaast € 35 miljoen uit voor het stimuleren van groen ondernemerschap en duurzame innovatie. Ook maakt zij € 16 miljoen vrij voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), een fiscale regeling die bedoeld is om private innovatie te steunen.

Koopkracht
Volgens het kabinet gaat 71 procent van de huishoudens er in koopkracht op vooruit, met een gemiddelde groei van 0,5 procent. Inkomens tot € 2.600 stijgen gemiddeld 0,5 procent; de groep met een inkomen van € 2.600 tot € 5.200 stijgt 0,25 procent. Inkomens vanaf € 5.200 stijgen 0,75 procent. Daarnaast gaan alleenstaande ouders met een minimumloon er volgend jaar 10 procent op vooruit; voor alleenstaande ouders met een modaal inkomen is dit 2 procent. Alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen gaan er 2,5 procent op achteruit en 57 procent van de ouderen krijgt volgend jaar meer koopkracht.

Economische groei
De economische groei voor 2015 wordt geraamd op 1,25 procent. Naar verwachting zal het begrotingstekort met € 14,6 miljard uitkomen op 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat ligt ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent. Verder zal de staatsschuld volgend jaar uitkomen op € 467,2 miljard, wat neerkomt op 70 procent van het bbp. Het aantal werkzoekenden daalt daarnaast van 650.000 naar 605.000.

Aanbevolen artikelen
0