Daling stelend winkelpersoneel

Het aantal op stelen betrapte personeelsleden is in het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Het aantal treffers bij de controle van een sollicitant in het waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) was in 2016 543. Dit is in 2017 verder gezakt naar 372. Het FAD houdt, om fraude te voorkomen, een zwarte lijst bij. Op deze lijst staan inmiddels zo’n 1,800 namen van (voormalige) winkelmedewerkers. Het register zou volgens het FAD een preventieve werking hebben.

Aanbevolen artikelen
0