C.A.S.T. gaat voor efficiëntie met beurssegmentatie

C.A.S.T. introduceert nieuwe formats in het beursprogramma. Zo komen er segmentatiedagen voor sport, kids, fashion en comfort én wordt de BrandNew als format, waarbij de focus op starters en nieuwkomers ligt, opgenomen in de driedaagse Buy&Bloom, die op 24 tot en met 26 de hoofdtrekker wordt.

De reden voor deze aanpassingen zijn volgens C.A.S.T. “reacties van exposanten en winkeliers om meer focus op specifieke segmenten te leggen. Door meer spreiding in het seizoen aan te brengen in plaats van twee beursmomenten wil C.A.S.T. meer activatie op de vaste inkoopdagen creëren.”

De komende segmentatiedagen vinden op de volgende data plaats:

Donderdag 24 januari: Sport
Maandag 4 februari: Kids
Maandag 18 februari: Fashion
Maandag 4 maart: Comfort

Tijdens de segmentatiedagen zijn alleen de showrooms geopend van wie het assortiment aansluit op het desbetreffende segment. Een exposant kan maximaal aan twee segmentatiedagen deelnemen. Tijdens de dagen kunnen ook gastexposanten worden bezocht die zich op de specifieke doelgroepen richten.

De kosten voor gastdeelname zullen volgens het Centrum scherper en aantrekkelijker worden gemaakt. Zo wordt er ingezet op meer aanwezigheid van voormalige exposanten en nieuwe toetreders in de markt. “In het huidige marktklimaat is het van belang om mee te bewegen en in te zetten op groot aanbod in specifieke segmenten,” aldus Marijn Verschure van C.A.S.T.

Aanbevolen artikelen
0