Autoriteit Persoonsgegevens wijst op regels Wifi-tracking

wifi-trackingGemeenten en retailers die wifi-tracking gebruiken voor het meten van consumentengedrag, zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens gewezen op de wettelijke regels die gelden voor het gebruik van deze techniek. Wifi-tracking wordt onder meer ingezet om te meten hoeveel passanten er in de winkelstraat zijn, hoeveel consumenten de winkel binnen gaan en hoelang zij op een bepaalde plaats in de winkel blijven.

Het verzamelen van dergelijke gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Die stelt dat de gegevens alleen verzameld mogen worden als daar een wettelijke grondslag voor is. Het mag bijvoorbeeld als mensen daar zelf toestemming voor gegeven hebben. Wie wifi-tracking inzet moet op het moment dat gegevens worden vastgelegd, consumenten helder informeren over welke gegevens er worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. De gegevens mogen alleen worden bewaard zolang dat voor het doel van de metingen nodig is. Voor winkels is de bewaartermijn maximaal 24 uur. Daarna moeten ze vernietigd of geanonimiseerd worden.

De Autoriteit Persoonsgegevens wijst gemeenten en retailers op de wettelijke regels rondom wifi-tracking, omdat zij regelmatig hoort dat mensen zich zorgen maken over wat wifi-tracking betekent voor hun privacy.

Aanbevolen artikelen
0